Delavnice

Društvo Kunsthisterik se tudi stalno trudi organizirati različne praktične in teoretične delavnice na različne teme s področja umetnosti in kulture. Med drugim smo organizirali: kiparske delavnice v kamnu, grafične delavnice v tehniki suhe igle, delavnice izdelovanja zinov, delavnice v tehniki mokre kolodijske plošče.

V študijskem letu 2017/18 se pri organizaciji delavnic povezujemo s Študentskim uvajalnim tutorstvom na Oddelku za umetnostno zgodovino FF UL.

Seznam delavnic za tekoče študijsko leto bo objavljen v tem razdelku in v rednih objavah na oglasni deski.