Kunsthisterikom kulturo zastonj

Kunsthisterikom kulturo zastonj je interni projekt društva Kunsthisterik, v katerega se stalno vključujejo slovenske in tuje kulturne institucije. Idejni oče in vodja projekta je Matic Ferlan. S tem ko institucija postane del projekta, je vsem članom društva Kunsthisterik, ki so poravnali članarinske obveznosti za tekoče študijsko leto, omogočen prost vstop ali v posebnih primerih vsaj znižana vstopnina. Institucije, ki že a priori ne pobirajo vstopnine, na tem seznamu niso navedene.

V primeru, da katera izmed institucij na spodnjem seznamu članom društva Kunsthisterik ne omogoči prostega vstopa, to prosim sporočite na kunsthisterik@gmail.com.

 

 

 

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

 

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

 

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

 

Mestni muzej Ljubljana (Gosposka 15, Ljubljana)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

+ Arheološki park Emonska hiša (Mirje 4, Ljubljana)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

+ Arheološki park Zgodnjekrščansko središče (Erjavčeva 18, Ljubljana)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

Plečnikova hiša (Karunova 4 – 6, Ljubljana)

polovična cena na vse stalne in občasne razstave

 

Enota Prešernova (Prešernova 20, Ljubljana)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

Enota Metelkova (Maistrova 1, Ljubljana)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

Enota Muzej grad Snežnik (Kozarišče 67, Stari trg pri Ložu)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

 

Enota Ljubljana, Cekinov grad (Celovška 23, Ljubljana)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

Enota Brestanica, Grad Rajhenburg (Cesta izgnancev 3, Brestanica)

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

 

prost vstop na vse stalne in občasne razstave

 

prost vstop na vse stalne in občasne razstave