Članstvo

O članstvu v Kunsthsiteriku določa II. točka statuta Društva.

 

Člani društva so redni, pridruženi in častni.

Redni član lahko postane redni, izredni ali pavzirajoči študent umetnostne zgodovine, ne glede na to ali je državljan Republike Slovenije ali ne. Redno članstvo se ureja preko pristopne izjave, ki jo študent prinese na uradne ure društva ali na javno napovedane društvene dogodke, za katere je poudarjeno, da se bodo pobirale članarine. Lahko pa jo skenirano tudi pošljete po e-pošti, na naslov: kunsthisterik@gmail.com.

Pridruženi član lahko postane tisti, ki želi sodelovati pri aktivnostih društva, vendar ni študent (umetnostne zgodovine). Bodoči pridruženi član mora za včlanitev poleg pristopne izjave predložiti še pisno pojasnitev (250-750 besed) izvršnemu odboru, v kateri obrazloži razloge za včlanitev. Njegovo prošnjo obravnava izvršni odbor.

Častni član lahko postane vsak, ki je s svojim delom prispeval k razvoju umetnostne zgodovine na splošno. Pogoje imenovanja častnih članov določa poslovnik društva.

 

Ob vloženi pristopni izjavi in plačilu članarine, dobite člansko izkaznico, z osebnimi podatki ter žigom društva.

 

Članarina za študijsko leto 2017/2018 znaša 5€.

 

Kdor za tekoče študijsko leto nima urejenih članskih obveznosti, ni aktivni član in tako ne more koristiti ugodnosti društva ter ima zamrznjene članske pravice, ki jih določa 11. člen II. točke statuta Društva.