Dejavnosti

Društvo Kunsthisterik je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov umetnostne zgodovine na področju Slovenije.

Osnovni cilji društva so:

 • združevanje študentov umetnostne zgodovine
 • zavzemanje za razvoj študija umetnostne zgodovine in za izboljšanje pogojev študija
 • zavzemanje za razvoj umetnostne zgodovine na splošno
 • predstavljanje in zastopanje študentov umetnostne zgodovine v Sloveniji ter zaščito njihovih interesov
 • spodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov umetnostne zgodovine
 • spodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov umetnostne zgodovine
 • sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi in profesionalnimi strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji
 • sodelovanje v življenju univerze
 • izvajanje založniške dejavnosti, skladno s predpisi, ki urejajo to dejavnost

Projekti, ki jih društvo redno izvaja so predvsem:

 • krajše in daljše strokovne ekskurzije
 • tradicionalna zaključna ekskurzija
 • ogledi aktualnih razstav doma in v tujini
 • organizacija strokovnih predavanj domačih in tujih gostov
 • organizacija fotografskih natečajev
 • organizacija zabav (spoznavni večer, brucovanje)
 • projekt “Kunsthisterikom kulturo zastonj”
 • projekt “Spletni portal Artfiks”
 • projekt “Cikel pogovorov Artkusije”
 • projekt “Filmska Kunsthisterija”

Še posebno se trudimo ohranjati spletni portal študentov umetnostne zgodovine, ki je bistvenega pomena za oddelčno komunikacijo.