Organi društva, predstavniki in sodelavci

Organi Društva so občni zbor, izvršni odbor in nadzorni odbor. Delovanje vseh organov Društva je javno.

Najvišji organ Društva, ki ga sestavljajo vsi redni člani Društva, je občni zbor. Redni občni zbor skliče predsednik enkrat letno.

Izvršni odbor je izvršilni organ in najvišji organ Društva med dvema občnima zboroma. Vodi ga predsednik Društva. Zastopa skupne interese članov Društva.

Nadzorni odbor je nadzorni in disciplinski organ Društva.

 


ČASTNE FUNKCIJE IN ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:

Neža Lukančič

neza.lukancic@gmail.com

kunsthisterik@gmail.com

+386 41 991 769

 

Podpredsednik:

Matic Ferlan

matic.rogelj.ferlan@gmail.com

 

Blagajničarka:

Vesna Ljubijankić

vesna.ljubijankic@gmail.com

 

Tajnik:

Domen Gostiša

domengostisa@gmail.com

 

Izvršilni odbor:

Neža Lukančič, predsednica Izvršilnega odbora

neza.lukancic@gmail.com

Matic Ferlan, podpredsednik Izvršilnega odbora

matic.rogelj.ferlan@gmail.com

Miha Heber, član

miha.heber5@gmail.com

Kaja Gogala, članica

kaja.gogala@gmail.com

Tina Berk, članica

tina.berk005@gmail.com

 

Nadzorni odbor:

Amadeja Iskra, predsednica Nadzornega odbora

amadeja.iskra@gmail.com

Eva Smrekar, predsednica Disciplinske komisije

eva.smrekar@windowslive.com

Karla Pelko, članica

karla.pelko@gmail.com

 

DRUGE FUNKCIJE

Urednik spletne revije Artfiks:

Matic Ferlan

matic.rogelj.ferlan@gmail.com

 

Referentka Oddelka za umetnostno zgodovino v uredniškem odboru revije Zamenjave:

Rina Pleteršek

pletersek.rina@gmail.com

 

Tehnična ekipa:

Neža Lukančič, administratorka spletne strani

neza.lukancic@gmail.com

Matic Ferlan, administrator spletne strani

mati.rogelj.ferlan@gmail.com

Polona Prosenik, administratorka Facebook spletišč

polona.prosenik@gmail.com

Vid Humer, informatik

vidhumer@hotmail.com

Domen Gostiša, fotograf

domengostisa@gmail.com

Luka Miklošič, snemalec

miklosic.luka@gmail.com

Domen Košir, oblikovalec

djkosir.domen@gmail.com

Jasna Zabel, oblikovalka

jasna.zabel@gmail.com

 

Študentsko uvajalno tutorstvo na Oddelku za umetnostno zgodovino FF UL:

Matic Ferlan, koordinatorjev tutorjev

matic.rogelj.ferlan@gmail.com

Tina Berk, tutorka

tina.berk005@gmail.com

Zala Brglez, tutorka

brglez.zala@gmail.com

Domen Gostiša, tutor

domengostisa@gmail.com

 

Tedenski obvestilnik za umetnost in kulturo:

Matic Ferlan, odgovorni urednik

matic.rogelj.ferlan@gmail.com

Tina Berk, članica uredniškega odbora

tina.berk005@gmail.com

Zala Brglez, članica uredniškega odbora

brglez.zala@gmail.com

Domen Gostiša, član uredniškega odbora

domengostisa@gmail.com

Karla Pelko, članica uredniškega odbora

karla.pelko@gmail.com

 

PREDSTAVNIKI LETNIKOV NA ODDELKU ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO FF UL, V ŠSFF IN V ŠOFF

Predstavniki študentov na Oddelku za umetnostno zgodovino FF UL:

Tanja Kostadinović, predstavnica študentov 1. letnika I. stopnje

tanja.kostadinovic@hotmail.com

Zala Brglez, predstavnica študentov 3. letnika I. stopnje

brglez.zala@gmail.com

Domen Gostiša, predstavnik študentov 2. letnika I. stopnje

domengostisa@gmail.com

Polona Prosenik, predstavnica študentov 1. letnika II. stopnje

polona.prosenik@gmail.com

Anja Guid, predstavnica študentov 2. letnika II. stopnje

anja.guid@hotmail.com

 

Predstavništvo Oddelka za umetnostno zgodovino v Študentskem svetu FF UL:

Amadeja Iskra, predstavnica

amadeja.iskra@gmail.com

Matic Ferlan, namestnik predstavnice

matic.rogelj.ferlan@gmail.com

 

Predstavnica Oddelka za umetnostno zgodovino v Študentski organizaciji FF UL:

Nina Matjašič

ninaamatjasic@gmail.com