Zgodovina

Društvo Kunsthisterik je bilo ustanovljeno na občnem zboru 09. 01. 2004 na pobudo študentov umetnostne zgodovine Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, organi društva pa so bili izvoljeni na izrednem občnem zboru 17. 3. 2004.

Društvo je bilo ustanovljeno predvsem z namenom združevanja vseh študentov umetnostne zgodovine na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.

V času od ustanovitve pa do danes je društvo razširilo svoje dejavnosti na različna področja obštudijskih dejavnosti in med seboj tesno povezalo študente umetnostne zgodovine. Postalo je sestavni in nepogrešljivi del življenja na Oddelku za umetnostno zgodovino pa tudi na Filozofski fakulteti, za kar se moramo zahvaliti predvsem nekaterim bivšim članom. V preteklosti so pri snovanju idej in izpeljavi pomembnih projektov tako sodelovali: Vesna Kamin, David Kožuh, Franci Lazarini, Mateja Maučec, Donovan Pavlinec, Katarina Šmid, Petra Šušteršič in Asta Vrečko.