Erasmus izmenjave – koordinatorka Nataša Kavčič

Za Erasmus izmenjave je po vrnitvi s porodniškega dopusta spet pristojna doc. dr. Nataša Kavčič, zato vljudno prosimo, da vsa vprašanja v zvezi s študentsko izmenjavo naslovite nanjo.