Nova sprememba glede uradnih ur tajništev

Spoštovani,

 

na osnovi analize obiska v času uradnih ur smo ugotovili, da je ob sredah med 13.00 in 15.00 zelo malo obiska v primerjavi z obiskom od ponedeljka do petka od 11.00 in 13.00. Zato smo se odločili, da z letnim semestrom, t. j. 19. 2. 2018 uvedemo uradne ure za študente in študentke ter zunanje stranke vsak dan od 11.00 do 13.00, v sredo pa uradnih ur med 13. 00 in 15.00 ne bo.

Izjema so knjižnice, kjer urniki izposoje ostajajo nespremenjeni.

 

Z lepimi pozdravi,

 

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
dr. Renata Kranjčec
tajnica fakultete

Filozofska fakulteta

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T.: +386 1 2411 003
Renata.Kranjcec@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si