Predavanji 4. in 5. decembra

Naslov:  GUDRUN DANZER, Umetnostni sistem v Gradcu od ustanovitve Štajerskega umetnostnega društva

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Društvo Igorja Zabela za kulturo in teorijo vabita na novi dve predavanji v okviru cikla Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes.
 
GUDRUN DANZER
 
Umetnostni sistem v Gradcu od ustanovitve Štajerskega umetnostnega društva leta 1865 do konca avstro-ogrske monarhije leta 1918, 1. del
ponedeljek, 4. december 2017, 19.00, Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Ljubljana
 
V Gradcu, mestu drugega reda v Avstro-Ogrski, je z razvojem industrializacije v drugi polovici 19. stoletja meščanstvo začelo postopoma postajati premožno in prevladovati v kulturnem življenju. Med drugim so ustanavljali društva – denimo Štajersko umetnostno društvo (Steiermärkischer Kunstverein) leta 1865. Čeprav je društvo ostalo odvisno od Avstrijskega umetnostnega društva z Dunaja (Österreichischer Kunstverein, ust. 1850), je odigralo pomembno vlogo na graški umetniški sceni. Njegove razstave so bile za lokalne umetnike edina možnost, da svoje delo predstavijo širši javnosti. Predavanje bo pojasnilo dejavnosti in učinke društva, upoštevaje druge kulturne ustanove v mestu – recimo umetniško šolo (Ständische Zeichenakademie), muzej (Landesmuseum Joanneum) ali univerzo (Karl Franzens Universität). Razmere na lokalni umetniški sceni so naznanjale reforme, ki so nastopile na prelomu stoletja.
 
 
Umetnostni sistem v Gradcu od ustanovitve Štajerskega umetnostnega društva leta 1865 do konca avstro-ogrske monarhije leta 1918, 2. del
torek, 5. december 2017, 19.00, Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Ljubljana

 

Predavanje se bo osredotočilo na reforme in prelome znotraj umetniške scene v Gradcu okrog leta 1900 ter na njen razvoj do leta 1918. Leta 1895 je bila v okviru muzeja Joanneum zgrajena in odprta nova muzejska zgradba za zbirke kulturne zgodovine in uporabnih umetnosti (Culturhistorisches und Kunstgewerbemuseum). V isti zgradbi je bila razstavljena Joanneumova zbirka slik (Landesbildergalerie). Umetniška šola je bila reorganizirana (Ständische Zeichnungsakademie se je preoblikovala v Landeskunstschule) in imenovana sta bila dva učitelja iz tujine (iz Nemčije, čeprav sta bila Avstrijca): Alfred von Schrötter in Alfred Zoff. Ob prelomu stoletja sta bili ustanovljeni dve umetniški društvi, ki sta dopolnjevali delo Štajerskega umetnostnega društva – bolj konservativno Društvo upodabljajočih umetnikov Štajerske (Verein bildender Künstler Steiermarks) in Graško združenje umetnikov (Grazer Künstlerbund) z naprednimi težnjami. Gradec je takrat doživljal tudi prve umetniške škandale, o katerih se je živahno razpravljalo v časopisih različnih ideoloških usmeritev. Z bližanjem 1. svetovne vojne so politične razmere v Gradcu postajale vse bolj nemškonacionalistične. Tudi zato so mnogi umetniki za mesto svojega študija raje izbrali nemški München kot pa večetnični Dunaj.

 

Gudrun Danzer, umetnostna zgodovinarka, kustosinja za slikarstvo in kiparstvo (od leta 1800 do danes) v Neue Galerie graškega muzeja Joanneum. Njena razstava in katalog K modernizmu? Paul Schad-Rossa in umetnost v Gradcu (Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz) iz leta 2014 sta se osredotočila na različne akterje in kontroverzne vidike umetniške scene v Gradcu okoli leta 1900.

 

Predavanji bosta v angleščini. Več o predavanjih in seminarju: http://www.igorzabel.org/sl/news-detail/329_Gudrun+Danzer+o+umetnostnem+sistemu+v+Gradcu%2C+1865%E2%88%921918