Razpis naknadnega kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete za študijsko leto 2017/18

V prilogi je razpis naknadnega kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete za študijsko leto 2017/18. Prosto je še eno mesto.
Rok za oddajo kandidatur je petek, 13. 4. 2018. Volitve bodo potekale na 5. redni seji ŠSFF, ki bo 16. 4. 2018. Ura in kraj seje bosta sporočena pravočasno po elektronski pošti.

5. razpis