V ČETRTEK 14. 12. 2017 ODPADEJO PREDAVANJA PRI DOC. DR. STANKU KOKOLETU

Zaradi časovnega sovpadanja s predpisanim terminom predavateljevega kontrolnega zdravstvenega pregleda bodo predavanja pri doc. dr. Stanku Kokoletu v okviru predmeta Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka – izbrana poglavja iz grške umetnosti klasične dobe, ki so po urniku predvidena v četrtek 14. decembra 2017, odpadla.