Volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor Filozofske fakultete

Na podlagi 11. člena Pravilnika ŠSFF o volitvah razpisujem začetek kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor Filozofske fakultete.

Razpisanih je 23 mest. Rok za oddajo kandidatur je do vključno 13. 4. 2018.

Kandidatke ali kandidati lahko kandidature oddajo osebno predsednici ŠSFF, oddajo v nabiralnik Študentske organizacije v kleti ali jih pošljejo preko priporočene pošte na naslov:

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Študentski svet
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

(s pripisom: ZA VOLITVE – NE ODPIRAJ)

Kandidatura mora vsebovati:

–        ime in priimek kandidatke ali kandidata,
–        stalni naslov,
–        kontaktni naslov,
–        številko mobilnega telefona,
–        elektronski naslov,
–        potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/18,
–        datum,
–        lastnoročni podpis.

Volitve bodo potekale na aprilski redni seji ŠSFF, ki bo 16. 4. 2018. Na sejo bodo vabljeni vse kandidatke in kandidati, natančen termin seje bo pravočasno javljen po elektronski pošti.


Z lepimi pozdravi,

Amadeja Iskra