Dokumenti in obrazci

Obrazec za prijavo zaključne seminarske naloge (študenti, ki so 2017/18 prvič vpisani v 3. letnik)

Obrazec za prijavo diplomskega dela (študenti, ki so že zaključili 3. letnik in so 2017/18 v absolventskem letniku ali pavzirajo)

Obrazec za prijavo magistrskega dela

Obrazec za oddajo končne fizične verzije diplomskega dela v oddelčni knjižnici

Obrazec za oddajo končne fizične verzije magistrskega dela v oddelčni knjižnici