Vitrina meseca

Vitrina meseca je projektna skupina, ki deluje na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ustanovljena je bila v študijskem letu 2016/2017 na pobudo doc. dr. Katje Mahnič, predstojnice katedre za muzeologijo in konservatorstvo na Oddelku za umetnostno zgodovino. Pod njenim mentorstvom v skupini delujejo študenti, ki jih tematike iz področja muzeologije bolj zanimajo.

Trenutno delovanje skupine predvideva postavitev ene razstave letno, na Filozofski fakulteti UL. V vsakem letu stremimo k obdelavi tematik, ki takrat tako ali drugače zaznamujejo bodisi Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofsko fakulteto oziroma Univerzo v Ljubljani, bodisi stroko umetnostne zgodovine in muzeologije na splošno.

 

Avguštin Stegenšek (1875 – 1920): prva izvedba vitrine meseca (štud. l. 2016/17)

 

Trenutna sestava ekipe:

  • dr. Katja Mahnič, mentorica skupine | katja.mahnic@ff.uni-lj.si
  • Tia Čiček | tia.cicek@gmail.com
  • Matic Ferlan | matic.rogelj.ferlan@gmail.com
  • Neža Lukančič | neza.lukancic@gmail.com
  • Urška Gabrič | urska53gabric@gmail.com
  • Katarina Bogataj | ka.bogataj@gmail.com
  • Eva Simonič | e.simonic@gmail.com
  • Kristina Ferk | ferkkristina@gmail.com
  • Tamara Mateša | matesatamara@gmail.com